het verzorgen van bomen

 © Renaat Nijs Media

© Renaat Nijs Media

Bomen zijn een grote meerwaarde voor onze samenleving. Ze filteren onze lucht, bieden ons verkoeling, creëren ruimte voor biodiversiteit en brengen rust in ons druk leven. Het onderhouden van bomen gebeurt meestal in functie van de veiligheid of wensen van de mens. Om bomen een lang leven te gunnen en de onderhoudskosten te beperken is het verstandig om van in het begin bomen zorgvuldig en correct te begeleiden. Als boomverzorger staan we in voor het correct aanplanten van (jonge) bomen, het onderhoud van hun standplaats, het snoeien van hun takken, het herkennen van ziektes of plagen en het eventueel demonteren wanneer noodzakelijk.

De meeste snoeiwerken worden al klimmend uitgevoerd. We werken met touwen en allerhande vernufte technieken waardoor we in zo goed als iedere plek kunnen werken zonder enige impact op de omgeving.  

Indien noodzakelijk of financieel voordeliger kunnen de snoei- of afbraakwerken uitgevoerd worden met behulp van een hoogwerker.

Het 'afval' van de snoei- of velwerken wordt meestal ter plekke verwerkt met behulp van een hakselaar maar er is ook de mogelijkheid om grotere stukken af te voeren. Stammen of dikkere takken nemen we graag mee om nadien in het atelier te verwerken tot nieuwe objecten.

Neem gerust even contact op met vragen. Ik kom graag langs om uw specifieke situatie te bekijken.

Nester is een gediplomeerd boomverzorger en werkt als gecertificeerd European Tree Worker. Alle collega’s beschikken steeds over een diploma of een gelijk certificaat.


ETW logo-PMS_877-PMS_blue.png

European tree worker

Het certificaat van European Tree Worker (ETW) is een kwaliteitsbewijs voor de uitvoerende boomverzorger, opgesteld door de European Arboricultural Council (www.eac-arboriculture.com). Het is een garantie van vakbekwaamheid voor het uitvoeren van werken in en rondom bomen. Dat kan gaan van aan- en verplanten, snoeien, vellen en afbreken, verankeren, … tot een
basisboomcontrole. Een ETW kan zich doorheen de boomkroon voortbewegen door middel van klimtechnieken of een hoogwerker.


Aanplanten en verplanten

Het aanplanten van nieuwe bomen begint bij het maken van een keuze voor de juiste boomsoort voor de specifieke situatie. Iedere boomsoort gedijt beter in een gepaste plek. Hierbij moet rekening gehouden worden met tal van factoren. Eenmaal deze in kaart gebracht zijn kan overgegaan worden tot het bepalen van de boomsoort en een correcte aanplant ervan.

Aanplanten en verplanten gebeurt best in de late herfst of winter. 

Verwijderen

Indien een boom gevaarlijk wordt of niet meer past in zijn (veranderde) omgeving kan overgegaan worden tot het verwijderen van de boom. Afhankelijk van de situatie en de omgeving wordt gekozen om een boom te vellen of te demonteren.

Het vellen van bomen gebeurt enkel na het bekomen van een vergunning.

Snoeien

Er zijn verschillende types snoei die toegepast worden in functie van de situatie van de boom en diens omgeving. De juiste snoei op het juiste moment is belangrijk voor de toekomst van de boom. Het is daarom aangewezen en vaak financieel voordeliger om tijdig gepaste maatregelen te treffen.

Snoeien van bomen kan in de late lente en zomer. Knotten moet in de winter. 

Verzorging

Om (waardevolle) bomen te begeleiden en te beschermen zijn er verschillende werkwijzen. Het plaatsen van kroonverankering, het inrichten of aanpassen van de standplaats van de boom of het eventueel toedienen van voeding hebben elk hun nut. Het correct toepassen van deze verschillende maatregelen kan een aanzienlijke impact hebben op de levensduur van je boom en de veiligheid van de omgeving rondom.


 © Renaat Nijs Media

© Renaat Nijs Media

Transport

Indien de omstandigheden van de uit te voeren werken en de nabijheid van de locatie het toelaten dan kom ik graag werken met de fiets.

Op mijn Bullitt cargofiets kan ik mijn noodzakelijke gereedschappen en klimmaterialen meenemen voor kleine snoeiwerken. 

Voor grotere werken en iets grotere afstanden kan ik ook nog gebruik maken van een Carla Cargo aanhangwagen voor de fiets.

Met de fiets voer ik werken uit in en rondom Kortrijk.

Voor grotere werken en/of grotere afstanden maken we gebruik van een bestelwagen met eventuele aanhangwagen.

Met de auto werk ik vooral in een straal van 50 km rond Kortrijk.