(Her)knotten

Bij het knotten van bomen wordt de kruin verwijdert tot op de aanwezige knot of gesteltakken. Dit is een snoei die periodiek herhaalt moet worden. Niet alle bomen kunnen deze vorm van snoei even goed verwerken.

Knotten en herknotten kan best in de winter.

Aanplanten en verplanten

Het aanplanten van nieuwe bomen begint bij het maken van een keuze voor de juiste boomsoort voor de specifieke situatie. Iedere boomsoort gedijt beter in een gepaste plek. Hierbij moet rekening gehouden worden met tal van factoren. Eenmaal deze in kaart gebracht zijn kan overgegaan worden tot het bepalen van de boomsoort en een correcte aanplant ervan.

Aanplanten en verplanten gebeurt best in de late herfst of winter. 

Verwijderen

Indien een boom gevaarlijk wordt of niet meer past in zijn (gewijzigde) omgeving kan overgegaan worden tot het verwijderen van de boom. Afhankelijk van de situatie en de omgeving wordt gekozen om een boom te vellen of te demonteren.

Het vellen van bomen gebeurt enkel na het bekomen van een vergunning.

Snoeien

Er zijn verschillende types snoei die toegepast worden in functie van de situatie van de boom en diens omgeving. De juiste snoei op het juiste moment is belangrijk voor de toekomst van de boom. Het is daarom aangewezen en vaak financieel voordeliger om tijdig gepaste maatregelen te treffen.

Snoeien van bomen kan in de late lente en zomer.